VỊ TRÍ LÔ G BIỆT THỰ ĐỒI THỦY SẢN HẠ LONG - LÔ G1 ĐẾN G59