Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ City Gate 2 - Diamond Riverside Tiến Độ Mới Nhất 12/2019