TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ CITY GATE TOWERS - DIAMOND RIVERSIDE 24/06/2016