TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN CITY GATE 2 - DIAMOND RIVERSIDE 04/2019