Tiến Độ Hoàn Thiện Bên Trong Dự Án Căn Hộ City Gate 2 - Diamond Riverside 12/2019