OFFICETEL DỰ ÁN PEGASUITE ( THE PEGASUS ) KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP VÀ LÝ TƯỞNG NGAY TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN 8