Dự án City Gate thi công vượt tiến độ thi công 2 tháng