DỰ ÁN CITY GATE 2 QUẬN 8 SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO CỦA 3 CHỦ ĐẦU TƯ NBB, CII VÀ TẬP ĐOÀN CREED