DỰ ÁN CĂN HỘ HIGH-INTELA MẶT TIỀN VÕ VĂN KIỆT QUẬN 8