DỰ ÁN CĂN HỘ DREAM HOUSE (DRH) TRUNG TÂM 277 BÌNH BẾN ĐÔNG QUẬN 6