DỰ ÁN CĂN HỘ DIAMOND RIVERSIDE – CITY GATE 2 CHÍNH THỨC ĐƯỢC NGÂN HÀNG VIETTIN BANK BẢO LÃNH