BIỆT THỰ CĂN HỘ DIAMOND RIVERSIDE QUẬN 8 SỰ PHÁ CÁCH TRONG THIẾT KẾ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY (NBB), CII VÀ CREED