BIỆT THỰ CĂN HỘ CITY GATE 2 ĐỈNH CAO SỰ ĐỘT PHÁ TỪ NBB, CII VÀ CREED