BẢNG GIÁ VÀ MẶT BẰNG BẢN VẼ CHI TIẾT SHOPHOUSE DỰ ÁN CITY GATE 3 - NBB GARDEN 3