BẢNG GIÁ SHOP HOUSE DỰ ÁN CĂN HỘ DIAMOND RIVERSIDE - CITY GATE 2 BLOCK A VÀ D