BẢNG GIÁ CĂN HỘ CITY GATE 2 – DIAMOND RIVERSIDE CÓ THẬT SỰ GÂY SOCK ?