A HAY ĐÂY! THÔNG TIN CĂN HỘ DIAMOND RIVERSIDE – DỰ ÁN CITY GATE 2 CHẤN ĐỘNG 2016